Dating site Posts

Have dating spel chiro interesting. You

Posted in Dating

Oops, your search criteria does not match any members yet. Oops, your search criteria does not perfectly match any members yet. Discover amazing presents. Show your admiration. Profiles Broadcasts 0. Show more. Back next.

Speel nu een gewoon simpel spel, zoals knuffeltikkertje, of een ander spel waarin wat lichamelijk contact voorkomt. Het is de bedoeling dat je iedereen behandelt volgens de eigenschap op zijn of haar voorhoofd. Verdeel de groep in twee ploegen. Zorg erv oor dat beide spelers bij de start evenveel kleren aanheb ben, bv.

Er loopt telkens iemand van elke ploeg naar hun kap itein, aan de overkant. Daar tre kt hij of zij een kledingst uk uit en doet het aan bij de kap itein.

Dan loop je terug en mag de volgende speler vertre kken om een kledingstuk af te geven. Welke kapitein heeft op het einde van het spel het meeste kledingstukken aan? Heb je ook vaak het idee dat je leden een verkeerd beeld hebben over relaties en seks?

Is het bruikbaar? En is het leuk? Kinderen van 8 tot 10 jaar zijn bezi g met relaties en seksualiteit, maar dat is niet altijd even duidelijk.

In het land van de Lieve Lijven, het land van de Wiebelende Bedden, het land van de Gevoelige Zielen, het land van de Bonzende Hart en en het land van de nachten wachten samenw erkings- en competitiespelen.

Wij vroegen aan een gemiddelde speelclubafdeling om dat spel uit te proberen. In de Chirogroep die de test deed, ben je speelclubber van 8 tot 10 jaar. Leidster Nele vertelt. Zo wordt het een wedstrijd en gaan ze meer hun best doen om de opdrachten te doen slagen. Ze gooien met een dobbelsteen en achter het land waar ze terechtkomen, zit een spelletje.

Wie een spelletje tot een goed einde brengt, verdient een puzzelstuk. Wie de volledige puzzel kan samenstellen, krijgt een liefdesbrief en heeft gewonnen. Dat gaat bij speelclubbers met gegiechel gepaard, maar tegelijkertijd merkten we dat ze het niet erg en juist ook boeiend vonden om het daarover te hebben. Op de vraag waarom ze dat deden, antwoordde een meisje dat er toch ook veel huwelijken zijn in andere landen waarbij de bruid en bruidegom elkaar daarvoor nog nooit gezien hadden. Verder vonden alle speelclubbers samen onder de douche staan vies, dat zouden ze zelf nooit doen.

Woorden als pyjama, tandenborstel en condoom kwamen voorbij en ik had de indruk dat de speelclubbers minder schroom kregen om over zulke dingen te praten. De kinderen worden nooit gepusht om wat te zeggen, ze hoeven ook niks te zeggen als ze dat niet willen. Maar ze worden wel aangemoedigd en krijgen misschien wel het besef dat er best gesproken kan worden over relaties en seksualiteit.

Je kunt ze bestell aliteit. Leider Gert vertelt. Achter dat thema zat dan een stelling waarop degene die met de dobbelsteen had gegooid als eerste moest antwoorden. Je moest dan iets vertellen vanuit je eigen beleving. Daar is best lang over gediscussieerd. Op het einde was bijna iedereen het ermee eens dat dat niet waar is omdat er ook relaties zijn waarbij de twee mensen blij zijn dat ze geen koppel meer zijn. Jeugd en Seksualiteit heeft wel mee r in huis dan die twee spelen.

Interessant om mee te nem en op je bivak is de Kampkoffer. Daarin zitten spelfiches, spelmateriaal, boeken en educatieve spelen voor jongeren.

Op www. Kies je ideale partner, verzamel voldoende bloemen en bijtje en zoek je Supermario-gewijs een weg door de verschillende levels. Is het een luidruchtige of een stille groep? Want dat zal veel invloed hebben op het spel. Ik denk dat ik het, nu ik het een keer gespeeld heb, wat actiever zou maken.

Misschien zou ik het ombouwen tot een bosspel en iets doen met het meest creatieve antwoord of zo. Daar moet ik eens over nadenken. Zo wordt het leuker om over die dingen te praten. Het kringgesprek valt dan wel weg, maar inderdaad: misschien is dat meer iets voor op school.

Als leiding heb je, misschien onbewust, een grote invloed op je leden. Wie je bent, wat je doet, en hoe je het met elk van hen doet: het laat allemaal een stevige indruk op hen na. Als Chiroleider of -leidster ben je al snel een vertrouwensfiguur zoals ze die thuis of op school niet makkelijk vinden. Maar hoe zorg je dat ze zich ook in de Chiro thuis voelen? Het vijftal kernwoorden hieronder kan je daarbij helpen. Interesse voor je leden is natuurlijk niet genoeg voor een goede begeleidingshouding.

Probeer ook mee te leven en mee te voelen: toon begrip voor hun situatie. Als je moeilijk begrip kunt opbrengen voor hun situatie of gedrag, confronteer hen dan met de andere kant van het verhaal. Maak duidelijk dat er nog andere meningen en ervaringen zijn, en laat hen zelf dieper nadenken over de verschillende visies.

Wees eerlijk over je eigen visie en ervaringen. Leg uit waarom je denkt dat bijvoorbeeld racisme niet aanvaardbaar is.

Probeer je tegelijk wel in te leven in de denk- en voelwereld van een racistische keti: waarom denkt die keti zo, en hoe is het zo ver gekomen? Breng daar begrip voor op, zonder je eigen mening te verloochenen.

Regels overtreden of afspraken niet nakomen is natuurlijk een. Sinds jaar en dag komt hij in camouflage-uitrusting naar de Chiro. Maar Katrien, zijn leidster, heeft echt niets met het leger. Kijk zonder vooroordelen naar wat hen bezighoudt en drijft.

Bewonder wat zij meer kunnen dan jij. Kruip mee in hun. En dat ziet ook Matthew, een wat mollige speelclubber. Bij tieners is het heel belangrijk om interesse te tonen, zodat hun zelfvertrouwen groeit. Interesse tonen gaat natuurlijk verder dan enkel vraagjes stellen over pakweg hun studies: babbel met turnster Elke over. Hij voelde zich verlegen en stuntelig. Waar Steven die vragen haalt, is hen niet echt duidelijk, maar toch proberen ze die zo goed mogelijk te beantwoorden.

Bepaal ook op voorhand wat je wel en niet zal tolereren, maar zeg dat niet tot vervelens toe. Zoiets even terloops - maar duidelijk genoeg - laten vallen, moet volstaan. Leg ook uit waarom je iets eist of verwacht. Jij biedt de leden een andere invalshoek aan, opent hun ogen. Hans probeerde de hele tijd de zwembroek van de andere ribbels naar beneden te trekken, schold vaak en was arrogant. Maar het is ook belangrijk om hen inspraak te geven, hoewel jij het wel.

Moeilijk om daarop je lief in bed? Het ziet hee Er is een hulpmiddel. Het vast een bron vol informatie en hou uit als een map, maar het is bij moeilijke vragen. Wat zit erin? En dat doe je al vanaf het begin. Als je van in het begin expliciet duidelijk maakt wat kan en wat niet, kun je de leden vanaf relatief vrij laten binnen de gestelde grenzen.

Dat lukt natuurlijk enkel als de leden zelf die grenzen nog moeten aftasten. Voorkomen is hier dus beter dan genezen. Wacht niet tot het nodig is om bepaalde afspraken te maken, maar maak ze op.

Of als een van t is onschuldig, verliefd wordt op een leidster? Wa elijk? Mogen die dan overal komen?

you wish tell

Meedoen met activiteiten? Hoelang mogen ze blijven? Blijven ze dan slapen? Samen of apart? Slapen koppeltjes samen of apart?

Met het lid in kwestie, met een medeleid st er, de VB, enz. Je hoeft niet alles alleen op te lossen, met twee weet je meer dan alleen. Je leest wel eens wat. Over een jarige die nietsvermoedend in een Amerikaanse gevangenis belandt omdat hij had afgesproken met een jarig meisje, bijvoorbeeld. Mag dat dan niet? En wat mag dan wel? We zetten de belangrijkste dingen even op een rijtje. Voor eventuele koppeltjes ook de kans om samen te zijn, te kussen, enz.

Dating spel chiro

Wat mag en wat mag niet? Waar mag het en waar niet? Wanneer mag het en wanneer niet? Het uitgangspunt is telkens dat het groepsleven niet verstoord mag worden door het liefdesleven. Het is niet altijd eenvoudig om de wensen en behoeften van een koppel te verzoenen met de regels van het groepsleven. Dat speelt voor de wet niet zoveel mee als je jonger bent dan zestien.

Sowieso is seks zonder toestemming not done, maar zelfs met toestemming is seks met iemand jonger dan zestien strafbaar. Tot zestien denkt de wetgever namelijk dat je nog niet zelf kunt oordelen of je nu wel of geen seks wilt. Tja, dat is momenteel de wet. Meer weten? Het is gewoon vervelend wanneer twee mensen hun eigen eilandje bouwen en geen aandacht meer hebben voor de anderen.

We hadden een gesprek met hen en met hun leider Jeroen over relaties binnen de Chiro. Anders zijn ze geen deel meer van de groep, maar alleen nog maar een koppel binnen de groep.

Dat ze er rekening mee moeten houden dat we nog altijd een groep zijn. Als dat wel zo is, is dat een probleem. Dan ga je misschien je liefje voortrekken. Vooral op bivak. Dan stoort dat ook veel meer. Dan gaat dat vooral over het feit dat de leider en dat meisje niet meer zo enthousiast deelnemen aan de spelen. En dat is heel jammer, want dat heeft invloed op de hele groep.

Als de leider al niet meer zo enthousiast is, waarom zou de groep dat dan nog zijn? Ik zeg niet dat het altijd zo gaat, maar ik ken wel een aantal voorbeelden. Want die ene leider gaat misschien minder gezag uitstralen of zich minder inzetten? En dan moet de medeleiding alles oplossen. Maar ik zou nooit vragen om naar een andere afdeling overgeplaatst te worden. Zo ver zou ik het niet laten komen. En dat ik duidelijke afspraken zou maken met mijn medeleiding. Dan mag dat wel.

Als je goed in de groep ligt, zal de rest veel vergevingsgezinder zijn. Maar eigenlijk zou dat niet mogen. Het zou maar al te bizar zijn als iemand gestraft wordt daarvoor. Ik zie ook niet goed in welke straf dat dan zou moeten zijn. Het is heel moeilijk gevoelens te onderdrukken of weg te cijferen. Is dat dan niet logisch met al die veranderingen? Nu kan alles: samenwonen zonder te trouwen, kinderen zonder te trouwen. Wat kunnen we daaraan doen? Er heerst er een soort schijn-openheid over relaties en seksualiteit in onze maatschappij.

Alles kan en mag, er. Niet verwonderlijk dat jongeren vaak onzeker zijn! Want het lijkt wel alsof ze verondersteld worden alles te weten. Geen enkele samenwerking tussen die twee is nog mogelijk. Op elke leidingskring is de spanning te snijden. Ik probeer zo neutraal mogelijk met de situatie om te gaan en schenk er niet te veel aandacht aan. Geen vertrou wen krijgen 2. Vals beschuld igd worden 3. Belachelijke re gels 4.

Dating sas - Want to meet eligible single woman who share your zest for life? Indeed, for those who've tried and failed to find the right man offline, online dating can provide. Find a man in my area! Free to join to find a man and meet a man online who is single and seek you. Find single woman in the US with online dating. Looking for sympathy in all the wrong places? Mar 30,   Flickor spel flirta - Rich man looking for older woman & younger man. I'm laid back and get along with everyone. Looking for an old soul like myself. I'm a man. My interests include staying up late and taking naps. Find a man in my area! Free to join to find a man and meet a woman online who is single and looking for you. If you are a middle-aged man looking to have a good time dating man half. Moved Permanently. The document has moved here.

Humeurige of bazige leiding 5. Altijd hetzelfd e moeten doen. Maar sinds we samen in de leidingsploeg zitten, vindt Iedereen aan. Lien ziet dat ook, maar doet te worden. Toen ze in de leiding kwam, veranderde dat. We schieten allemaal met elkaar mee om.

Zo klikt het bijzonder Een conflict is meer dan tegengestelde opvattingen of wensen hebben. Een conflict ontstaat als mensen in een meningsverschil niet meer naar elkaar luisteren en niet zomaar tot een oplossing kunnen komen.

Soms laaien de emoties te hard op, zoals tussen Lobke en Mie. Soms botsen persoonlijkheden. Zo wil Mie graag dat Lien iets aan de situatie doet, terwijl Lien hoopt dat de situatie zal overgaan als ze er niet te veel aandacht aan schenkt. Het belangrijkste is dat je de situatie niet laat escaleren.

Voor je het weet, maak je elkaar uit voor alles wat lelijk is en vergeet je waar het conflict om draaide. Probeer de situatie uit te klaren met een gesprek. Verwacht niet dat alles meteen opgelost raakt. Geef elkaar de tijd. De volgende tips komen zeer goed van pas wanneer je dat moeilijke gesprek aangaat. Formuleer dat scherp voor jezelf. Sleur er niet van alles en nog wat bij, maar ga op zoek naar wat voor jou de kern van het conflict is. Loop niet zomaar weg, maar vertel waarom je even de ruimte verlaat.

Als je weet waarom de ander de kwestie zo hoog opneemt, kun je beter. Dat is soms even je kiezen op elkaar zetten. Maar het voordeel is dat de ander, wanneer zij of hij het kwijt is, weer meer openstaat voor jouw kant van de zaak.

Wat doe je zeker niet? Dat maakt het probleem alleen maar moeilijker om op te lossen omdat het zich verder uitbreidt. Wil je meer weten over conflicthantering?

Neem een kijkje op www. Of nog beter: volg het Hoofdanimatorweekend! Mens-erger-je-niettafelmomentjes eg een nummer.

Liefde, relaties, seksualiteit, je kunt er dus maar beter goed mee omgaan, ook in de Chiro! Vindt iedereen een spel waarin je elkaar een kus op de wang moet geven wel oke? Hoe reageer je als. Nov 22,   Among the many options for health care practitioners these days-both traditional and alternative-chiropractors represent a growing field. Some people swear by chiropractors to promote health and well-being; others are skeptical. One thing is certain - there are many intriguing qualities that these individuals would bring to a romantic relationship. Try International Dating to Communicate with Attractive Singles in Online Chat! Make Your Move on Dating Com and Boost Your Options with Worldwide Dating. Your Chat Room Awaits!

De bedoeling is dat je plaats naar links opschuiven g rondje maakt. Wie als zo snel mogelijk een volledi en stoel zit, heeft geeerste terug op haar of zijn eig beurten een voorwaarde wonnen.

Laat iedereen om stellen. Vriend Voat ap d h sc nny vindt Be. Ertegenaan komt wel goe orens vatten h e d ij b e ko eeld. Vriend in op Be en. Doe de. Vriend Vogel en Benny en d n vo g ki uk Gel lossing: nvoudiger op ee en e er et een b effen ze nog prek. Nu bes een goed ges iendschap rdevol hun vr t meer hoe waa zijn of vraag soms alleen je il w al k g. Aftellen naar V-day! Nog eventjes en dan is het zover: op 6 en 7 maart roepen we alle groepen op om V-Day te organiseren, met de V van vriendschap.

Een dag vol maten, makkers, vrienden, kameraden, binnen en buiten de Chiro, ongelimiteerd: daar gaan we voor.

Daarom kreeg je het V-Dayboekje in je bus. Eentje voor elke afdeling in je Chirogroep. Nog niet gekregen? Trek dan je gewest aan hun oren! V-Day of W-day V-Day is tegelijk een dag met vrienden, een tweede wervingsactie en de combinatie van beide! Of kies je ervoor om alle kinderen en jongeren uit de buurt naar de Chiro te lokken?

Vriendschap is een niet te onderschatten kracht. Hoeveel van ons gingen voor het eerst met een vriend mee naar de Chiro? En hoeveel kinderen en jongeren zullen op V-Day net hetzelfde doen? Die dag is nog maar het begin. Door in de Chiro samen te spelen, maak je nieuwe vrienden.

Sommigen daarvan worden soulmates met wie je uren kunt praten. Met anderen haal je de gekste fratsen uit. Maar je ervaart ook de mindere kanten van vriendschappen, zoals ruzie en kliekjes.

Elke activiteit ontdek je weer meer van elkaar, verken je grenzen en doe je mensenkennis op. Vrienden maken en verliezen, leren omgaan met elkaar, dat is Chiro. Dit jaarthema moedigt jou aan om aan de slag te gaan met vriendschap binnen en buiten de groep, in alle maten en gewichten. Zorg dit jaar voor een maatje meer! Zorg ervoor dat jouw V-Day een goed beeld geeft van een Chironamiddag. Pak je het toch anders aan, maak dat dan duidelijk.

Er staat bijvoorbeeld niet elke week een springkasteel op je speelplein. Doe niet alles zelf, maar betrek er vooral je leden bij. Zij moeten hun vrienden, nieuwe kinderen en jongeren, en kennissen van andere verenigingen op sleeptouw nemen. Schakel je leden in We vragen onze leden om allemaal een vriend in mee te brengen. Dat kan een klasgenootje zijn, een nicht of neef, een vriend uit de sportclub - of zelfs de bomma? Geef je leden wat tips en extra informatie om hen in hun zoektocht te helpen.

Ga samen met je leden de weken vooraf al aan de slag en maak zelf een leuke uitnodiging waarmee ze hun vrienden kunnen overtuigen. De vriendjes van de ribbels en speelclubbers zullen heel blij zijn met een geknutselde Bennyuitnodiging. Ouders erbij betrekken Als je nieuwe kinderen wilt overtuigen om eens naar de Chiro te komen, moet je vaak eerst hun ouders overtuigen.

Roep hiervoor de hulp in van de ouders van je huidige leden. Een verhaal van een andere moeder, die ook eerst erg bezorgd was, heeft soms veel meer effect dan het verhaal van een. Dus hebben we je leden, met Gebruik het in de leidingsploeg, met we leden, enz. Laat op het einde van de dag al.

Je waarover te praten op huisbezoek. Stuu Geef je groep, je info chiro. De vriendenboekjes kosten je 70 cent per stuk. Maak ook een briefje voor de ouders waarin je uitlegt dat jullie een V-Day organiseren, wat de Chiro is en hoe we werken. De ingang van het speelclublokaal wordt versperd door een enorme molshoop. Er zit een brief in brailleschrift in een eenvoudige puntjescode waar de leiding natuurlijk net de sleutel van op zak heeft.

Wanneer de speelclub die ontcijfert, lezen ze:. Hij draagt een zwarte jas, liefst iets bontachtigs. Op zijn hoofd staan een bivakmuts en een stoere zonnebril en hij heeft een spade in zijn hand. Hij vertelt de speelclubbers dat hij er wel stoer uitziet maar dat hij eigenlijk te verlegen is om het mollinnetje zijn liefde te verklaren.

Ook de andere bosdieren hebben immers allemaal een oogje op haar en een streepje voor op hem. De das is veel sterker, de wezel veel sneller. Ik ben verliefd op het mooiste molletje van het bos. Willen jullie mij helpen haar hart te veroveren?

Volg dan de vlaggetjes in de molshopen naar mijn hol! De vos is sluwer en de eekhoorn heeft een veel mooiere staart. Wil de speelclub helpen om Jean-Pol al die eigenschappen te geven of aan te leren? Wat Jean-Pol al wel goed kan, is luisteren. Onder de grond ziet hij immers niets. De anderen proberen hem of haar aan te tikken zonder gehoord te worden.

Als de mol kan zeggen waar hij of zij iets hoorde, moet degene die geluid maakte, terugkeren achter de lijn. Dan toont Jean-Pol de kaart van het bos, met de woonplaatsen van zijn concurrenten.

De speelclub moet natuur. De das vertelt de speelclub dat hij het sterkste dier van het bos is. Zijn acht erpoten zijn het sterkste. Kan de spee lclub van hem winnen met voetwor stelen? Ze mogen eerst onder elkaar oefe nen. Alle speelclubbers gaan per twee op de grond liggen, zetten hun rechtervoete n tegen elkaar en proberen als eerste de voet van de ander tegen de gron d te duwen.

Dat is een ver vertakt en goed uitgegraven hol onder een boom dat hij natuurlijk heel goed verdedigt tegen alle indringe rs. De das staat in het midden en moet ervoor zorgen dat de anderen de emmer niet kunnen omgooien met een bal. Wie dat wel kan, is de volgende das en moet op zijn of haar beurt de burc ht verdedigen. Alle speelclub rten gaan op hun buik liggen.

De eers er over degenen die plat liggen en ond fluit, de anderen. Wanneer de eerste mag door is, sluit hij of zij aan in de rij en en. Daarom paar een eindje afleggen onder een te die laag gespannen koorden zonder raken. Hij wil er niet uitkomen voor die domme mol die toch geen kans maakt.

very pity

Alle speelclubbers staan achter een lijn tegenover het vossenleger. Plots springt de vos op en probeert hij zoveel mogelijk spelers te vangen.

Wie getikt wordt, moe t in het hol wachten. Als de speelclub in het hol kan gera ken voor de vos opspringt, draait hij bij en wil hij de speelclub wel leren hoe hij zo onzichtbaar mogelijk door het bos sluipt. De vos zit in het bos op een afstand van een fluitje dat aan een tak hangt.

De speelclub krijgt even de tijd om zich te verstoppen, zich te camoufleren met dode bladeren of door van klere n te wisselen. Dan proberen ze het fluit je te bereiken en erop te blazen zond er dat de vos hen herkent. Als de vos jouw naam kan noemen, moet je terug uit het zicht van de vos gaan voor je weer mag vertrekken.

are not

Wie ongezien op het fluitje kan blazen, mag de rol van de vos overnemen. Eekhoornboom Egelberg De stekelige egel is mopperig en zet meteen zijn stekels op. De mol moe t dan ook meteen zijn zachte buikje beschermen. Alle speelclubbers krijgen een ballo n onder hun T-shirt en moeten die verd edigen tegen de anderen. Pletten, prikken, knijpen: alles is toegelaten, maa r natuurlijk alleen op de ballon!

De egel ziet dat de mol en zijn vrien den zich niet zomaar laten prikken en wor dt iets toegeeflijker. Hij vertelt dat egel s zich ook perfect in een bolletje kunn en rollen. Zo houden de egels vaak een race: ze rollen zich op bovenaan hun berg en rollen om het snelste naar beneden.

Kan de speelclub sneller kopr ollen dan een echte egel? Ze houden een koprolrace. Wie het eerst al buitelen d aan de overkant is, wint het spel voor de mol. Nu de mol alle vaardigheden van de andere dieren geleerd heeft, is het tijd voor de grote krachtmeting.

Alle dieren verzamelen aan de molshoop van het mooie mollenmeisje en krijgen van haar de grote uitdaging. Ze moe ten molshoopstamp spelen. Op een molshoop ligt een bal. Die moet weggetrapt worden door iema nd met poten zo sterk als van een das. Dan moet iedereen zo snel als een vos gaan lopen om zich zo sluw als een wezel onder de struiken te gaan verstoppen, als een eekhoorn in een boom te klimmenof zich als een egel op te rollen in de bladeren.

Dan moeten ze zo goed luist eren als een mol, want als het mollenm eisje je vindt en jouw naam roept, moet je zo snel mogelijk naar de bal lopen. A ls je die niet dassenhard kunt wegtrap pen voor het mollinnetje afklopt op de bal, moet je bij de molshoop blijven zitte n tot iemand de bal wel kan wegtrap pen en je bevrijd bent. Als de mol met hulp van de spee lclub als laatste kan overblijven, wint hij het hart van het mollenmeisje. De twee nemen afscheid en gaan het bos in om samen een molshoop te gaan grav en.

De eekhoorn zit in een boom zijn mooie staart in model te kammen en te bewonderen. Wanneer de speelclub eraan komt, probeert hij zijn staart dan ook van.

Wie kan de staart van de eekhoorn stelen? Iedereen krijgt een wimpel die achteraan uit hun broek hangt. Ze oefenen eerst op elkaar. Van alle speelclubbers die na een bepaalde tijd nog overblijven, mag degene met de meeste wimpels het opnemen tegen de eekhoorn.

Wanneer die merkt dat zijn dierbare staart niet meer veilig is voor helpers van de mol wil hij de mol wel leren hoe hij zo sierlijk van boom naar boom kan klimmen.

De speelclub speelt daarom boomtikkertje. Wie in een boom kan klimmen zich met handen en voeten aan de stam vastklampen is voldoende om het veilig te houdenis veilig voor de tikker. Mail naar t iro. Je kent vast wel de klassieke binnenspelletjes.

Maar speel eens een buitenspel in je lokaal! Klassiek krijgt meteen een andere invulling. Maar pas hie n ruzies, je kent de mogelijkhede Het van je eigen ploeg het beste. Regen ontwijken Mooi tussendoortje als het op tocht begint te regenen: regen ontwijken. Probeer op zoveel mogelijk verschillende manieren de uit de lucht vallende regen te ontwijken.

Verschillende spelen die je normaal buiten speelt, zijn met wat aanpassingen binnen ook zeker mogelijk. Zo leiden ze dikwijls tot hilarische en heerlijk chaotische spelmomenten. Laat vooral je fantasie de vrije loop! Als je dan toch buiten gaat, zorg er dan zeker voor dat je leden goed aangekleed zijn. Om gezond te blijven, moeten ze genoeg eten. En waar haal je dat? In de supermarkt, met kortingsbonnen! Niet alle opdrachten zijn even gemakkelijk en som.

Voorbeeld: het eerste cijfer is het derde cijfer van het gsm-nummer van leider Jan, het tweede cijfer het huisnummer van Bert, het derde cijfer de geboortemaand van Lotte.

Maak jezelf helemaal op voor je terugkeert naar het lokaal. Los het raadsel van het botervlootje op en geef de oplossing aan de eigenaar. Kijk eens in het Titoboek of op www. Zorg dat de touwen elkaar kruisen zie tekenin g. Verdeel de taken, maak alles klaar en smullen maar! Maak er even dunne reepjes van als de pasta: snij eerst zo dun mogelijke plakken in de lengte en snij die dan in dunne reepjes.

Bak de pijnboompitten in een pan zonder vetstof tot ze lichtjes bruin zijn. Haal ze van het vuur en laat ze rusten. Bak nu de courgettereepjes in wat olijfolie beetgaar, samen met de uitgeperste lookteentjes. Kruid met peper, zout en oregano. Voeg er de zongedroogde tomaten, de pijnboompitten en een handvol verse basilicumblaadjes aan toe. Bak de blokjes kip tot ze mooi bruin zijn. Voeg toe aan het courgettemengsel.

Kook de pasta in voldoende licht gezouten water beetgaar. Roer de pasta onder het courgettemengsel, met nog twee eetlepels olijfolie. Voeg dan extra opdra chten of vragen toe die ze in het lokaal moeten uitvoeren.

Die opdrachten dienen om extra materiaal te verdienen zoals bestek, kookpotten, enz. Op die manier kan iedereen bezig zijn met opdrachten en hoeft niemand zich te vervelen. Speciaal voor de dagen dat je daar eens aan wilt toegeven: enkele lekker luie, creatieve en af en toe actieve zetelspelletjes.

Dat is helaas fout, maar toch verschuift. Wat is het? Een skiwi. Het is wit en het staat in de hoek. Een stoute frigo. Het is groen en het kleeft op de muur. Kermit de sticker. Zetelwissel Chillgehalte: Verdeel de ketigroep in evenveel ploegen als er zetels zijn. Elke ploeg moet zo snel mogelijk op alle zetels gestaan hebben, zonder de grond te raken. Let op: dat kan hevig worden! Spreek op voorhand enkele veiligheidsvoorschriften af en doe misschien ook jullie schoenen uit, zodat de zetels niet al te vuil worden.

De ploeg die het eerst de muur kan tikken, wint. Probeer zo origineel mogelijk te zijn: wat kun je doen met een zetel? Voorbeeld: loop vier rondjes met een zetel rond een boom, draag de zetel onder de brug en over het touw, gooi de zetel vijf keer omhoog, enz. De ploeg die als eerste de eindstreep haalt en alle hindernissen overwint, heeft gewonnen.

Let op: ook hier kunnen veiligheidsvoorschriften geen kwaad! Ga naar plaatsen waar ze anders nooit in een sofa zouden zitten. Ga bijvoorbeeld naar het station en neem plaats op perron twee, zet je op het marktplein, ga met de zetel naar een weide en zet je sofa tussen de schapen, enz. Neem ook enkele strips en roddelblaadjes mee voor een ultieme chill-ervaring. Zet je erbij om een praatje te slaan over koetjes en kalfjes. Wie weet wat komen jullie allemaal te weten?

Ze komen uit hun zetel, heffen hem op en plaatsen hem dichter bij de teller. Wie dan nog beweegt, praat of nog niet in de zetel zit, moet terug naar de achterlijn.

Die speler moet dan de volgende. Chillie-keti-willie werd op een druilerige, maar daarom niet minder leuke vrijdagavond gespeeld door de kerels van Chiro Maeva uit Aalst. Getest en Chiro-approved! Ook de leiding was enthousiast, aangezien je veel van de spelletjes zowel binnen als buiten kunt doen. Degene die de partner maakt, wordt geblinddoekt. De andere helpt door te zeggen waar alles moet komen.

Nadi en wisselen ze van rol. Zo is er altijd een keuze, ook als er maar een aspi kiest voor de blind date. Blind date: Iemand anders heeft de date uitgekozen. Ronde 3: Wat gebeurt er na twee jaar? Afhankelijk van de keuze, gaan ze naar een andere plaats in het dorp. Wat hen daar te wachten staat, weten ze niet op voorhand. Die moeten ze bij hun partner aandoen. Eerste kind. Huis kopen. Op die plaats ligt er een bakste en per aspi; die moeten meebrengen.

Ronde 4: En ze leven nog Op elke plaats uit de vorige ronde ligt ook een envelop, waarin deze ronde beschreven staat. Dat kunnen ze bereiken door ook de andere keuzes uit ronde drie te proberen. Ze proberen die materialen van de anderen af te pakken, om zo bijvoorbeeld ook te trouwen of een huis te kopen. Vreemdgaan wil niemand, want dan leef je niet lang en gelukkig. De spelers die bij die optie terechtkwamen, proberen dat geheim te houden voor de anderen.

Op die manier lok je je tegenspelers in de val. Op het einde ga je na wie de meeste keuzes heeft kunnen uitproberen. Wie leeft er nog het langst en gelukkigst? Tijdens de zomer trekken er enkele gezanten naar het zuiden met als doel zoveel mogelijk van elkaar te leren. Dat gaat van uitwisseling van methodieken en vorming tot het ervaren van elkaars culturen en van de verschillende context waarin onze jeugdbewegingen zich bewegen.

Dat doen ze door mee te gaan op het nationaal bivak in Lubumbashi en daar samen met Kiroleiding workshops te geven, vorming op poten te zetten in samenwerking met de Kiroleiding en nog veel meer. Wie gaat er mee? Eurocourse is een korte cursus, dit jaar over motivatie, innovatie en creativi.

Ice chiro. Maak hun campagne over de klimaatsverandering in Bolivia in jouw Chirogroep concreet. Hoe je dat doet? De moeite waard! Wie er meer wil, betaalt 4 euro per spel. Wij naam Chirogroep of gewest Dat mag opgestuurd worden naar Naam Straat en huisnummer Postnummer en gemeente Stuur de bestelbon op naar Spoor ZeS, Kipdorp 30, Antwerpen of mail je gegevens naar spoorzes chiro.

Je gegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van je bestelling. Beleef de situatie van boerengemeenschappen op de Altiplano in Bolivia. Bouw samen een echt irrigatiesysteem met materiaal dat voorhanden is. Droogte, overstromingen, hagel en.

Maar niet alleen het weer is onvoorspelbaar. Ook de oude wijze man, de gehaaide zakenman en het mijnbedrijf doen allemaal hun zegje. Zo bepalen ze mee of je akkers van het levensnoodzakelijke water voorzien kunnen worden.

Daar leven Marta en Victor, Boliviaanse kinderen die heel erg veel houden van ravotten en spelen. Maar ze hebben een probleem. De wipalavlag van het dorp Chayanta, waar ze wonen, is verdwenen. Een wipalavlag is een vierkant dat bestaat uit kleinere vierkantjes in zeven kleuren: wit, geel, oranje, rood, paars, blauw en groen. Hieronder zie je er een foto van. Er staat ook een strakke wind. Daarom dragen de jongens een muts en de meisjes een hoedje.

Zorg voor voldoende hoofddeksels. Bij het begin van de activiteiten krijgt iedereen een Boliviaanse naam. Schrijf de namen op stickers die je leden op hun trui plakken. Vertel je leden dat ze Marta en Victor kunnen helpen om een nieuwe wipalavlag te maken door opdrachten uit te voeren. Om een vakje te kopen, betalen ze vijf BOB aan de bank. Ze kunnen dat individueel doen, of ze kunnen hun geld samenleggen. De bank schildert dan hun vakje in de juiste kleur, of plakt het gekleurde vierkant op de juiste plaats.

Schrijf alle opdrachten op een grote flap, en schrijf er telkens bij hoeveel kinderen de opdracht kunnen vervullen. Als ze met een opdracht klaar zijn, gaan ze dat bewijzen bij de stoffenhandelaar. Er zijn ook een aantal groepsopdrachten.

Dat aantal laat je afhangen van hoe snel het spel vooruit gaat. Opdrachten 1. Leer tellen in het Quechua, de taal van de inheemse bevolking van Bolivia. Die opdracht kan individueel een paar keer gespeeld worden.

Goed volbracht? Je krijgt 10 BOB. Je schrijft de tekst best fonetisch op een flap:. Het kind aan het linkeruiteinde kruipt over en onder de andere. Onbreekbaar ei, een opdracht voor een groepje van vier. Als dat goed lukt, komt de tweede pelota in het spel. Lukt het. Extra Als je ziet dat het spel te snel vooruit gaat, laat dan de prijzen voor de stof stijgen. Omgekeerd kan natuurlijk ook.

Laat als evaluatiemethodiek de leden in het Quechua punten geven aan de activiteit. Mail dan naar spoorzes chiro. Kinderen en jongeren dromen van de toekomst. Hun leven ligt voor hen en ze kijken er gretig naar uit. Jongeren verdienen alle kansen om hun toekomst waar te maken.

Waar ook ter wereld. Bolivia en de klimaatsverandering Klimaatsverandering en duurzame ontwikkeling: twee begrippen waar je vaak mee rond de oren wordt geslagen. In Bolivia voelen de boeren al een tijdje de gevolgen van de opwarming van de aarde. In plaats van bij de pakken te blijven zitten, besloten ze de handen in elkaar te slaan en samen de uitdaging aan te gaan, met de steun van Broederlijk Delen.

Zo steunen zij de plannen van mensen in het Zuiden. Surf eens naar www. Je komt er alles te weten over de campagne van Broederlijk Delen en over wat er bij jou in de buurt zoal georganiseerd wordt. Ben je leerkracht in het lager onderwijs, en wil je graag in je klas een speels project over Bolivia doen?

Meer info vind je via www. TXTme Chiro. Wat valt er te winnen? Eeuwige roem natuurlijk! De gedichten zijn vanaf midden juni overal te lande te zien in de etalages van De Banier, op onze website en in de Dubbelpunt van juni. De tekst van de winnende huisdichter krijgt in het groot een plaats aan de gevel van het nationaal secretariaat.

Kinderen houden van: rijm: rijm is fun. Kinderen vinden gedichtjes zonde r rijm eigenlijk geen gedichtjes. Ze gebruiken vaak aftelrijmpjes of versjes tijdens spelletjes. Denk maar aan de gedichten van Annie M. Schmidt of Roald Dahl. Het beste moment om een mooi Chirogedicht te schrijven, is als je er net een reuzeleuke zondag op hebt zitten. Om alle stappen te doorlopen, heb je zeker een uur nodig.

Na het vieruurtje is bijvoorbeeld ideaal, maar begin dan wel goed op tijd. Met een beetje aanpassing maak je er zelfs een hele namiddag van. Ga op www. Laat iedereen binnenkomen en laat hen de gedichten ontdekken. Ga met je medeleiding elk naast een gedicht gaan staan en lees het spontaan voor wanneer de kinderen langskomen.

Je kunt ook met een denkbeeldige knop werken, die de kinderen kunnen indrukken als ze het gedicht willen horen. Lees het expressief voor, dat vinden ze geweldig!

Stap 2: Doe-het-zelf Woorden verzamelen Wat hebben we nodig voor een gedicht? Juist: woorden. Met de jongste afdelingen verzamelen we die met de onderstaande spelletjes. Je bedenkt er ongetwijfeld zelf nog meer. Schrijf alle verzamelde woorden op een grote flap. Het fijnste is om op flappen zelf een aantal gedichten te schrijven en daarvan een galerij te maken.

Kader je gedichten in met kaders die je vindt in de kringloopwinkel. Woordendomino We maken een levende domino. Iedereen bedenkt een woord in een bepaald thema een sprookje, een plaats. Pim-pam-pet Materiaal: een pim-pam-petspel of een ondoorzich tig zakje met alle letters van het alfabet. Verloop: je leest een opdrachtje voor, en ieman d trekt een letter of draait aan de draaischijf. Opdrachtjes: Verzin een nieuwe stad die begint met de letter Verzin een nieuw dier dat begint met de letter Wat smaakt zoet en begint met de letter ?

Wat zie je in het lokaal dat begint met de letter ? Welk geluid begint met de letter ? Iets van de Chiro dat begint met de letter Vertel een grap over iets dat begint met de letter. Ja, mama, wees gerust, ik zal voorzichtig zijn! Maar laat me nu maar groeien, anders blijf ik altijd klein!

Katrijn Geldof. De rug van onze rechterhand blijft vrij. De een thema. Een combinatie je medeleiding waarover Spreek op voorhand af met je leden kiezen. Begin te zetten. Gebruik alle beelden om de leden op weg even staan. De Chiro is Schrijven maar Nu komt de grootste uitdaging: je leden aan het schrijven zetten. Verdeel hen in groepjes onder leiding van een leid st er. Elk groepje schrijft samen aan een tekstje. Kies een aan die voor als opwarmer. Daarna maak je de Chiro. Heb jij ook Chirokleren en -accessoires waarover iets te vertellen valt?

Stuur dan een mailtje naar dubbelpunt chiro. Onze reporter verzamelde na een heerlijk middagmaal waarvoor dank aan de koks! Dorien: Wij gaan met onze oudste afdelingen altijd met de fiets op kamp.

Vorig jaar was er een meisje dat een dag vroeger naar huis vertrok, dus haar fiets moest mee met de camion. Toen we aan de kerk de vrachtwagen aan het uitladen waren, hadden we haar fiets in de fietsenstalling gezet, maar we waren die compleet vergeten en hadden hem daar gewoon laten staan.

Gevolg: fiets gepikt. Dat mochten we dan wel gaan uitleggen aan die ouders. Eerst wilden ze een compensatie, maar uiteindelijk volstonden excuses en een goede babbel. Achteraf is de fiets trouwens teruggevonden; de verantwoordelijke van het papierkot aan de kerk had hem mee naar huis genomen, omdat hij het verdacht vond dat hij er al zo lang stond. Stef: Als het echt door een fout komt die we als leiding gemaakt hebben, dan wel.

Maar een gewoon ongeluk kan. Hebben jullie daar voorbeelden van? Pieter-Jan: Een leider van ons is na een nachtje stappen eens gevallen met zijn fiets, waarbij hij zijn kaak heeft gebroken. Hij kon wekenlang alleen maar eten en drinken met een rietje, wat eigenlijk wel erg was, maar achteraf is dat toch een grappig verhaal om nog eens opnieuw te vertellen. Caroline: Ik ben tijdens hevige spelen met fietsbanden eens gestruikeld, en toen is er iemand op mijn pink gaan staan.

Iedereen dacht dat dat niks was, maar uiteindelijk was het wel erg en nu staat mijn pink helemaal scheef. Ik vind het wel grappig dat er zelfs met kleine pinkjes ongelukken gebeuren. Stef: Toen wij een keer ergens waren gaan tappen, heb ik op de terugweg een serieuze val gemaakt en mijn schouder gebroken. Stef: Niet hoofdzakelijk. Dorien: Vorig jaar vertrokken we zoals gewoonlijk met de fiets op kamp, van Wezel naar Leuven. Uiteindelijk zijn we tot in Olmen geraakt, op een halfuurtje van Wezel.

Eerst kreeg iemand een platte band, waar we zeker een halfuur werk aan hebben gehad. En toen we net opnieuw vertrokken waren, is iemand haar band gewoon ontploft! Die konden we niet meer gerepareerd krijgen, en toen heeft iemand ons met de auto naar Leuven moeten brengen. Anders waren we er nooit geraakt. Jordy: Een meisje in onze Chirogroep heeft een piercing ter hoogte van haar borstbeen. Tijdens een worsteling in een massl is die eens half losgescheurd. Ze heeft daar nog altijd een klein litteken van.

Stef: Grappig, wij hebben hier gisteren een sessie over verzekeringen gevolgd. Als groepsleiding is het wel handig om te weten wat er in verschillende situaties moet gebeuren. Ik heb gisteren toch ontdekt dat we een aantal dingen al een hele tijd fout doen. Zo sluiten we bijvoorbeeld niet de juiste verzekering af voor onze fuif. Jordy: Wat mij verraste, is dat ouders nog altijd aansprakelijk zijn voor hun kinderen als die iets fout doen tijdens de Chironamiddag.

Maar eigenlijk wel logisch, want het zijn toch nog altijd de ouders die echt verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind, en niet die paar uurtjes Chiro in de week.

Al dragen die toch ook bij! Bedankt voor dit gesprek. Ook dit jaar kun je weer kiezen uit meer dan Chirocursussen. Je kunt voor een attest gaan of gewoon puur voor de goesting. De inschrijvingen lopen vlot binnen.

Ben jij er ook weer bij? De vormingstrend van het moment: met de hele leidingsploeg op Chirocursus! Natuurlijk kun je je in je eentje inschrijven, maar meer en meer mensen gaan in trosjes van 3 tot 15 Chirovrienden op cursus.

Dat kan perfect, want alle Chirocursussen stoppen op tijd. Zo kun je toch nog leiding geven op zondagnamiddag en meteen al je nieuwe spelletjes uittesten. Al wie al ooit mee was op IK: ga nu samen op SB! Dit jaar kun je het zelfs voor het eerst in twee weekends volgen. Er zijn momenteel al mensen ingeschreven voor een SB. Jij hebt vast ook zin in een midweek of twee weekends vol pure Chirogoesting, waar je zelf nog eens keihard mag spelen en ontspannen.

Je leert er meer over de leefwereld van je leden en hoe je je spelen daaraan kunt aanpassen. SB beleef je samen met je medeleiding en een pak nieuwe Chirovrienden. Schrijf samen in voor een SB naar keuze op chiro. Wie mag mee? Al wie leiding is en dit jaar minstens 16 jaar is of wordt. Wanneer en waar? Dan is een extra inspirerend Chiroweekendje zeker iets voor jou. Je mag er nog eens helemaal zelf lid zijn: een kant-en-klare vakantie in Chirostijl.

Een Chirocursus stopt altijd op tijd, zodat je geen Chirozondag moet missen. Dus waar wacht je nog op? Beloon jezelf met een hemels Hoofdanimatorweekend of een tintelende themacursus! Momenteel zijn er al mensen ingeschreven voor een cursus in het Hoofdanimatortraject: Hoofdanimatorweekends, Groepsleidingsweekend, Expressieweekend, Afdelingsboost, enz. Waar heb jij het meeste zin in?

De meeste themacursussen mag je ook meerdere keren volgen! Kies samen met je medeleiding op welke cursus je jezelf trakteert en schrijf in op chiro. Met de post: dezelfde gegevens, naar Kipdorp 30, Antwerpen. Die vraag stelde ik me twee jaar geleden ook, toen ik nog een cursus zocht om het attest van Hoofdanimator te behalen.

Ik vond mezelf dan ook niet echt geschikt voor een ate: momenteel Expressieweekend, maar mijn vrienden vertelden me dat het zijn er al tien insde max was, en uiteindelijk ging ik dan toch. De En of ze gelijk hadden! Het werd een weekend allegaartje!

En ik merkte al snel dat je helemaal niet de uitbundigste moet zijn om creatief uit te hoek te komen. Op Expressieweekend krijg je handige tips om je kampthema, bonte avond, speelclubshow of eigen zot idee net dat tikkeltje meer te geven.

Ik vertrok als schuchtere jongen op EW en kwam als een expressieve durfal met een heleboel nieuwe vrienden en handige trucs terug, klaar om het volgende Chirotoneeltje te trekken. Expressieweekend: zeker doen! Betalen Als je inschrijving aangekomen is, sturen wij je een factuur. Respecteer de uiterste inschrijvingsdatum veertien dagen voor de cursus start. Zo weten de cursusploegen op tijd hoeveel materiaal en voedsel ze moeten voorzien, en krijg jij ook nog op tijd een deelnemersbrief met alle info.

Wie te laat inschrijft, betaalt 7,50 euro extra voor een weekend of vijfdaagse cursus. Op elke cursus krijg je een attest van deelname. Als je dat indient bij je gemeente meestal via de jeugddienstkrijg je een deel van de inschrijvingsprijs terugbetaald. We vragen alle deelnemers de cursus volledig mee te maken. Net op dat moment verschijnt een figuur in rijke, indrukwekkende middeleeuwse kleren, die verdacht veel lijkt op het standbeeld.

De geest maakt een buiging en stelt zich voor als de held of heldin die net besproken werd. Hij vraagt of de ribbels mee willen gaan. In de loop van het jaar, terwijl de geest van steen was, is hij een aantal spullen kwijtgeraakt.

Dieven stalen zijn schat, vandalen braken zijn staf af, de eksters pikten zijn juwelen en de wind waaide zijn schatkaart weg. Nu hij vandaag een dag niet van steen is, wil hij alles zo snel mogelijk weer terugvinden. Maar dat moet voor zonsondergang gebeuren, want dan versteent de geest weer.

Willen de ribbels helpen? Verstop op voorhand een aantal voorwerpen in het dorp of de stad -de spullen die de geest is kwijtgeraakt. Bij elk gevonden voorwerp speel je een spelletje.

Wanneer je het spel gespeeld hebt, geeft de geest een tip over de volgende vindplaats. Wie de laatste kaart eraf blaast, moet het glas leegdrinken. Als de speler iemand kan aangooien, heeft hij of zij recht op een stukje land van de ongelukkige. Je kunt de namen van de landen ook vervangen door wijken of straten van de stad. Geblinddoekt probeert hij of zij iedereen die ze wil komen stelen met een krantenknuppel te raken.

Wie geraakt is, valt af. Baken een veld af met een middenlijn en twee achterlijnen. Verdeel je ribbels in twee ploegen. Ploeg A gaat in vak. Misschien is het een tikje riskant om m bels de stad et je ribin te trekken. Toch t het moet ku nnen. Hoe vroeger je ribbels lere A staan, en ploeg B in vak B.

De het verkee n om zich ve r te begeven, ilig in hoe beter. En twee ploegen kiezen allebei een trommel je niet enkele waarom oud-leid st er koning. De koning van ploeg A op om de s of ouders groep mee te begeleiden?

Het is keersvrije vele verstraten, en le uke parken en bedoeling om met een bal zoveel tjes. Zoek die speelpleinplekjes op! De koning mag gooien van midden een achter de achterlijn.

Wie aangegooid is, goede toverfee met een toverstaf. Met gaat bij zijn of haar koning staan. De anderen proberen die beweginkoning overkomen en meespelen. De gen na te doen. Wanneer de fee de staf koning heeft drie levens. Als hij dood is, laat vallen, moet iedereen zo snel mogeheeft de andere ploeg gewonnen. Wie getikt wordt door de fee, neemt haar plaats in. Trek met je ribbels het dorp of de stad in. Daar krijgen ze een geschiedenisles. Zoek een standbeeld of monument en hang je les daaraan op.

Gaat je verhaal over de held in die wordt voorgesteld door dat standbeeld? Is de geboorteplaats van die held in toevallig jouw dorp? Of misschien is hij of zij zelfs bij jullie naar de Chiro geweest? Verdeel je ribbels in twee ploegen en zet ze op een rij aan weerskanten van een dambord dat je op de grond getekend hebt. Op het volgende signaal is de andere ploeg aan de beurt. Als je iemand van de andere ploeg kunt aantikken zonder je voeten te verplaatsen, valt die speler af.

Pas op, want als je je. De ploeg die alle andere spelers kan uitschakelen, wint. Schatkaart - Volg de geest! Volg geblinddoekt de instructies van de geest op.

Bijvoorbeeld: doe drie stappen naar voren, maak een kwartdraai naar rechts, enz. Wie komt terecht op de plaats die de geest bedoelde? Als je ribbels alle voorwerpen gevonden hebben, neemt de geest hen mee naar het betoverd doolhof, waarvan de muren telkens veranderen als je er passeert. Maak het doolhof zo dat het gelijkloopt met de tegels op de grond, en dat er een bepaalde richting in zit. Elke ploeg krijgt kaartjes met daarop telkens een gevonden voorwerp. Om de beurt mogen ze vier tegels verder gaan in het doolhof.

Het is de bedoeling dat ze bij het voorwerp komen dat op hun kaartje staat. Maar het doolhof zou geen doolhof zijn als je er zomaar door kunt wandelen. Het is de bedoeling zo snel mogelijk bij al je voorwerpen terecht te komen, voordat de wegen ernaartoe afgesloten zijn. MisEx tra! Kies er de geen saaie ge leuk blijven en moet natuurlijk d je nu nog n. Anders ston de or w es isl en schied dbeeld!

En omdat ze altijd goedgezind naar de Chiro komt. Bedankt voor alles, makker! Inspiratie zit soms in een klein hoekje. Als je terugblikt op je eigen Chirojaren vind je vaak de aanzet tot een nieuwe activiteit. We vroegen aan enkele huidige speelclubleiders en -leidsters wat hen na al die jaren nog is bijgebleven, en hen destijds een WAW- moment heeft bezorgd.

SPELAR DATING SIMULATOR #2 (sjukt)

A trip down memory lane. Mijn beste speelclubherinnering is toch nog altijd een bontering: op bivak we hadden zelf een zalig toneeltje over konijnen in elkaar gestoken met onze geweldige konijnenpakken die we in de Chiro hebben liggen. Op kamp h e bbe n we met de spe e lclub tusse n de stape lbe dde n e e ns e e n Poke m onfort ge bouwd. Wat ik me nog het beste herinner van mijn speelclubjaren is mijn eerste bivakthema: aliens! Ik herinner het me nog alsof het gisteren was.

Alles was zo mooi ingekleed en het themaliedje was dat van Startrekking across the universe. Alles leek zo echt. De leiding was zo gek verkleed, en ik keek echt naar hen op. Fijn dat ik me nu weer kan inleven en meegaan in de fantasiewereld van onze leden! Als lid was ik erg competitief ingesteld, en vond ik verstoppertje in het donker op de ka mpplaats het leukst.

Als leider van de speelclub vond ik het geweldig om op ka mp met kartonnen dozen en platen een paintballterrein te maken, om daarna elkaar te bekogelen met een honderdtal kousen die we tot ballen hadden omgevormd. Alle typische paintballspelletjes kwa men aan bod, zoals capture the flag en search and destroy. De kinderen hielden zich hier zeker vier uur mee bezig en moesten vroeger naar bed omdat ze zo uitgeput waren.

Wij hadden in ons speelclublokaal een hele grote, hoge, gele stoel staan en als je jarig was, dan mocht je daar tijdens het vieruurtje op gaan zitten. Al de rest zat gewoon op kussens en de jarige zat op de grote gele stoel. Je voelde je dan supercool. En wat ook heel leuk was: een hele berg kussens rond de stoel leggen, op de stoel gaan staan en eraf springen, in die grote berg kussens.

En dat opnieuw, en opnieuw en opnieuw. Natuurlijk mochten mijn vriendinnetjes dan ook even op de stoel staan, om er samen af te springen.

Want samen was dat natuurlijk nog zoveel leuker! Nu ik zelf al drie jaar speelclubleidster ben, merk ik dat mijn speelclubbers dat nog altijd even graag doen: lekker springen in de kussens. Onze stoel is trouwens nog vele jaren meegegaan, maar jammer genoeg is hij dit jaar gesneuveld. Misschien moeten we er toch eens een nieuwe maken. Het was toen mijn eerste keer en ik vertrok vol ongeduld. Omdat het ook effectief de eerste keer was dat ik een weekend van huis wegging, was ik natuurlijk nog zenuwachtiger.

Maar het werd een weekend vol met spelletjes, en ik genoot van elk moment. Het thema van het weekend weet ik nog heel goed: China. Er was zogezegd een Chineesje vermoord en we moesten raden wie het gedaan had. Maar we konden ons ook van onze beste kant laten zien op de missverkiezing, en natuurlijk eindigden we ons weekend in glorie met een knalfuif.

Ze was vele jaren leidster en ook groepsleidster van Chiro Zandberg in Harelbeke, waarna ze ook bij gewest Win ging. Daar is ze nu trekster. Overal waar er Chiro aan te pas komt, is ze erbij. Vuurland en andere DAA-weekends, ze deed het allemaal en ze weet van geen ophouden.

Zij heeft er ook voor gezorgd dat ik in het gewest ging. Een vriendin die meer Chiro-minded is dan zij kan ik me niet voorstellen. Paniek in het dorp! In Rakwistan is een gevaarlijke bacterie uitgebroken en de wetenschappers staan voor een raadsel. Gelukkig schieten de rakwi's ter hulp, en brengen ze de besmette mensen in quarantaine. Het komt er dan ook op aan hun doen en laten te onderzoeken en te noteren. Wat maakt dat zij immuun zijn? Welke kenmerken zorgen voor die ongenaakbaarheid?

Daar moeten de rakwi's achter zien te komen. Eens ze dit weten, kunnen ze een vaccin en remedie vinden. Voordat het te laat is Verspreid vooraf kaartjes met de huisnummers van alle huizen in Rakwistan over het terrein.

Hoe meer leden je hebt, hoe meer huisnummers je voorziet. Pas wanneer je leden een huisnummer hebben, kunnen ze de inwoners van dat huis helpen en in quarantaine brengen. Verstop ook een twintigtal kenmerken van de inwoners: zaken die ze de afgelopen dagen gedaan hebben.

Bijvoorbeeld: handstand gedaan, de Joepie gelezen, een appel gegeten of de hond uitgelaten. Hang in het lokaal een grote flap, met daarop alle huizen van Rakwistan. Teken bij elk huis ook enkele inwoners. In sommige huizen wonen grote gezinnen, in andere een jong koppeltje, enz. Omdat ze in aanraking komen met al die besmette mensen lopen ook de rakwi's gevaar om aangetast te worden door de bacterie. Gelukkig heeft de leiding pilletjes die hen er drie uur lang immuun voor maakt.

De pilletjes zijn erg zeldzaam en heel duur, maar er zijn er net genoeg om iedere rakwi te beschermen tot het einde van het spel. Laat je rakwi's eerst een opdracht uitvoeren voor ze het pilletje krijgen. Gebruik tictacjes of andere snoepjes die kunnen doorgaan voor een pilletje.

Uitbraak van de bacterie Als het spel start, raken meteen enkele inwoners besmet. Duid die mensen op de flap aan in het rood. Je kiest zelf hoeveel. Geef in de loop van het spel op gezette tijdstippen enkele mensen op het speelbord een rood kleurtje. Probeer de rakwi's telkens voor te zijn wanneer ze inwoners in quarantaine willen brengen. Naarmate het spel vordert, worden er meer en meer mensen ziek.

De leden moeten het vaccin vinden voor iedereen van het dorp besmet is. Als dat niet lukt, zal de bacterie zich ook buiten Rakwistan verspreiden, en dan is de epidemie niet meer te stoppen! In quarantaine Mensen in quarantaine brengen doe je door opdrachten uit te voeren. Wanneer de rakwi's erin. Hoe moeilijker een opdracht, hoe meer mensen er in quarantaine mogen. Enkele voorbeelden van opdrachten: Draag al je leiding van punt A naar punt B.

De rakwi's gaan in een kring staan, met hun armen in elkaar gehaakt. Baken twee even grote vierkante velden af. Verdeel de rakwi's in twee ploegen. Maar opgepast! Als je adem op raakt voor je terug in je eigen vierkant bent, word je ingelijfd bij de andere ploeg. Geraak je wel op tijd in je eigen vak, dan worden alle getikte spelers lid van jouw team.

Het vaccin Om de inwoners van Rakwistan te genezen of immuun te maken, moeten de rakwi's de juiste combinatie van kenmerken achterhalen. Telkens als ze iemand in quarantaine gebracht hebben die besmet is, mogen ze een gokje wagen en een combinatie van drie kenmerken tonen.

Ze krijgen dan te horen hoeveel van de drie getoonde kaartjes correct zijn. Als ze de juiste combinatie vinden, weten ze wat mensen resistent maakt tegen de bacterie. Met die kennis kunnen ze dan een vaccin maken. Hebben de rakwi's de combinatie gevonden voor de bacterie zich helemaal verspreid heeft, dan hebben ze de bacterie verslagen!

Tips Bij grote groepen laat je de leden in groepjes rondlopen. Ze moeten elkaars handen vasthouden, want als ze loslaten is de kans op besmetting veel groter. Houden ze zich daar niet aan, duid dan sneller zieke mensen aan op het speelbord.

Is de combinatie van kenmerken te snel gevonden? Laat hen dan ook de juiste volgorde bepalen eerst de Joepie lezen, dan een appel eten, enz. Zeg maar gerust heldinnen! Chicks met ballen aan hun lijf! Op maandag begin ik al af te tellen naar de volgende zondag om me weer rot te amuseren, mijn voeten te vegen aan regeltjes en de vreemdste dingen die ik maar kan bedenken ook effectief te doen.

Onze leiding begrijpt ons perfect en ze zijn ons grootste voorbeeld. Birds of a feather flock together, asti's till the end. De rode draad Tito's zijn geen rakwi's meer, dus mag het af en toe wat meer zijn. Zowel tijdens een gewone Chironamiddag als op weekend of op bivak beland je wel eens in een dood moment. Wat doe je dan? Werk aan het groepsgevoel van je tito's en lanceer een rode draad! Hierop zijn ook enkele variaties mogelijk.

In plaats van de 'move' te doen, roepen de tito's dan hun kreet. Op het einde van het bivak overloop je samen met je tito's wie het voorwerp gevonden heeft en waar ze het gezet hebben. Tip: Behoud zelf de controle! Telkens wanneer een tito het voorwerp verplaatst, brengt hij of zij jou op de hoogte. Zo weet jij waar het voorwerp zich be.

Licht ook op voorhand de andere leiding en de kookploeg in, zodat het voorwerp niet plots verdwijnt. Spreek een woord af dat niet gezegd mag worden door jezelf en de tito's. Dat kan simpel zijn: de tito's mogen bijvoorbeeld nooit 'ja' antwoorden op een vraag die je hen stelt. Degene die het toch doet, is de 'klos'. Maak de 'klos' goed zichtbaar. Geef hem of haar een opvallend hoofddeksel, een knalrode jas, een fluovestje, enz. De 'klos' probeert de andere tito's er opnieuw in te luizen.

Het doel van dat spel? Zorg voor een bandopnemertje of een mp3-speler waarmee je kunt opnemen. Richt een deel van de titotent of het titolokaal in als 'opnamestudio'. Die staat op elk dood moment ter beschikking van je tito's. Ze mogen opnemen wat ze willen: een zelfgemaakt titolied, een mop, een verslag van een activiteit, een interview met de leukste leider of leidster jijzelf dus of een mondeling dagboek. Op het einde van de dag, het weekend of het bivak is het dan tijd voor Radio Tito: luister samen naar alles wat opgenomen is.

Kies in het begin van het bivak het 'titovoorwerp': een rode emmer, een schoen, een rode bal, enz. Markeer dat ding, zodat iedereen weet dat dat het 'titovoorwerp' is. Vertel je tito's dat er ergens op het terrein een 'titovoorwerp' staat, maar je zegt er nog niet bij wat het is. De tito die het voorwerp vindt of tegenkomt.

Die moeten ze zo goed mogelijk proberen uit te voeren, zonder dat de andere tito's het doorhebben. Op het einde van de dag zitten jullie even bijeen en proberen de tito's van elkaar te raden welke missie ze hadden. Voorbeelden van missies? Zorg voor twee wasspelden: een zwarte en een rode. De tito die de zwarte wasspeld krijgt, probeert die zo snel op iemand anders te steken. De tito met de rode wasspeld moet die opspelden op een goed zichtbare plaats en proberen bij te houden. De andere tito's doen natuurlijk pogingen om de rode wasspeld te bemachtigen.

De tito die op het einde van de dag de rode wasspeld heeft, wint. De tito met de zwarte wasspeld is de verliezer. Elke tito krijgt een persoonlijk doosje. Elke avond van het bivak steken ze er iets in dat hen aan de voorbije dag doet denken. Dat doosje dient op het einde van het bivak als evaluatie. Overloop dan samen met de tito's wat ze in het doosje gestoken hebben en waarom.

Hun doosje is meteen ook een leuk aandenken aan het bivak! Bedenk een leuke groepsuitdaging voor je tito's. Laat de rest van je Chirogroep gokken of het zal lukken of niet. Voorbeelden van groepsuitdagingen: een grote klomp ijs ontdooien, een speld zoeken in een hooiberg, een stuk zeep opwassen, enz. Als je ervoor kiest om een rode draad in te voeren, vestig er dan ook regelmatig de aandacht op.

Dat doe je bijvoorbeeld door alle tito's een rood koordje rond hun pols te binden. Let wel op dat je rode draad geen 'standaard' tussendooractiviteit wordt.

Een beloning voor de winnaar doet wonderen voor het slagen van je rode draad. Tito's houden de meeste rode draden moeilijk heel lang vol, omdat ze op een bepaald moment hun concentratie verliezen.

Alles hangt natuurlijk af van je enthousiasme en de gedrevenheid van je tito's. Het kan best zijn dat het jullie dus wel lukt. Vaak levert een rode draad een superleuk bivak aandenken op. Wie zoekt, die vindt. De lente hangt in de lucht en vlinders fladderen in onze buiken. Tijd voor een liefdesspel! Aan het einde van de zoektocht nemen ze het ook tegen elkaar op om als enige het hart van hun date te veroveren.

Bij elke date staat een vage beschrijving en een telefoonnummer. Vraag aan je vrienden of je hun telefoonnummers mag gebruiken, en of ze het spel willen meespelen.

Je bepaalt op voorhand welk duo welke date krijgt. Part 1: Duo zkt. Lonely Tony: ecologische jongen die houdt van vogels spotten en die heel romantisch is. Freaky Freddy: muzikale held die houdt van gekke avonturen en ballroomdansen. Amazing Annabelle: sportieve griet die graag ontbijt op bed brengt en haar eigen kleren maakt.

Hot Hanna: mollige meid die graag kookt en eet, en vaak op verkenning gaat in warme landen. Het duo dat de opdracht wint, krijgt een telefoonkaartje en mag het nummer bellen dat erop staat. Je beslist op voorhand of er iemand opneemt en een tip geeft, of dat er een bezettoon te horen is, of dat er niemand opneemt. Als een duo voldoende tips heeft verzameld, en weet wie hun date is, dan bellen ze naar het nummer dat bij die persoon hoort.

Je zegt je vrienden op voorhand welk duo bij hen terecht moet komen. Bij elke date horen specifieke opdrachten. De leden zullen denken dat die lelijkheden een nadeel betekenen op het einde van het spel, maar in feite hebben ze nergens iets mee te maken: echte schoonheid zit vanbinnen! Met haar glimlach en haar enthousiasme maakt ze het vele werk lichter en zorgt ze voor een aangename sfeer als we onze feesten moeten voorbereiden. Ze is echt een voorbeeld voor mij, en ik denk dat ze dat niet alleen voor mij is.

Brand in de nacht Brand in Mokum, brand in Mokum. Brand, braaand, brand braaand, en daar is geen water. Gedaan met saaie nachtspelen die te ingewikkeld of te langdradig zijn. Deze nacht breekt er een brand uit in een naburig bos.

En we hebben alleen het A-team om dat vuur te blussen. Voorbereiding Baken in het bos drie grote cirkels af die in elkaar passen zie tekening. In de kleinste cirkel zet je een brandende tuinkaars, in de middelste cirkel plaats je glow-in-the-dark-verf en penselen, in de grootste cirkel een stapel verkleedkleren. Heb je geen glow-in-the-dark-verf? Leg er dan enkele fluovestjes voor in de plaats. Tip: Heb je een grote groep, maak de cirkels dan heel groot en voorzie alles in het meervoud. De leiding heeft een nachtwapen: een zaklamp, die het liefste heel ver schijnt.

Elke aspi krijgt ook een blusspuit. De spuitjes kunnen ze vullen in emmers die aan de rand van de buitenste cirkel staan. Vertel hen dat er midden in het bos een brand is uitgebroken, en dat zij opgeroepen zijn om hem te blussen. Blijkbaar is het vuur niet zomaar uitgebroken, maar staken enkele pyromanen de leiding hem aan. Zij zullen er alles aan doen om de hulpverleners te dwarsbomen. De leiding mag hen absoluut niet zien en zeker niet herkennen.

De brand woedt in het epicentrum van de drie cirkels, maar per cirkel moeten ze eerst een obstakel overwinnen. Hij of zij moet de anderen proberen te saboteren: hun spuiten leegmaken, de emmers water verplaatsen, enz. Als je iemand herkent, roep dan zijn of haar naam.

Wie herkend werd, maakt zijn of haar spuit leeg en loopt terug naar de rand van de buitenste cirkel om hem te vullen. Heb jij nog een megavet aspispel liggen? Mail het naar aspi chiro. Omdat ze sinds kort afgestudeerd is en werk gevonden heeft, is ze van plan te stoppen na zes jaar als leidster.

Ze is voor ons - de nieuwe leiding - een bron van inspiratie, en ze helpt iedereen erbovenop die het even niet meer ziet zitten. Ze is een supergoede leidster voor de gasten en een zalige vriendin voor de leiding! Dank je wel, Veerle, voor alles wat je al gedaan hebt.

Maar een extra jaartje moet er toch nog bij kunnen, nee?!

Herinner je je nog wat je als keti en aspi zo graag in de bus kreeg? Kramp, het tijdschrift voor de oudste twee afdelingen en hun leiding, wordt niet geschreven door ex-Dubbelpuntredacteurs op hun retour, maar door een jonge, dynamische ploeg die deze maand de pech heeft om in de spotlights te staan!

Voor de onwetende of vergeetachtige leiding: wat is Kramp? TOM: Ik maak ondertussen al vijf jaar deel uit van de Krampredactie, omdat ik gewoon heel graag schrijf. Of ik dat goed doe, daarover mogen de lezers beslissen. Nadien bleef de goestink om verder te schrijven voor de Chiro, en aangezien ik tijdens mijn laatste jaren als leiding bij de keti's en aspi's stond, was de keuze snel gemaakt om voor Kramp te schrijven.

Maar ik had toen helemaal geen idee wie er deel uitmaakte van de redactie of hoe het allemaal in zijn werk ging. De eerste van een lange reeks! JOKE: Ik heb ook simpelweg een mailtje gestuurd naar Kramp, en maak nu ongeveer een jaar deel uit van de redactie. Ik ben oud-leidster bij Chiro Appelterre en als keti en aspi deed ik de testjes in Kramp zelf supergraag. Nu kan ik die gewoon zelf maken, hoe tof is dat?! Ik ben nog leiding bij Chiro Vannoes uit Kleit en net zoals iedereen van de redactie schrijf ik graag.

Het toeval wil dat Kramp de liefde voor het schrijven en de Chiro feilloos combineert. En nadien hebben we hem langs onze neus weg gevraagd of-ie geen zin had om bij onze redactie te komen. Blauwe kikker! JOKE: Op voorhand leggen we de thema's vast voor een heel jaar. En dan brainstormen we telkens per thema wat we in Kramp willen, en wie we daarvoor gaan interviewen.

ROBBE: Kramp is gericht op keti's en aspi's, dus we zorgen ervoor dat die thema's zoveel mogelijk aansluiten bij hun leefwereld.

Zo maakten we bijvoorbeeld een nummer over trends, over school, seks en relaties, en aan het jaarthema wijden we elk jaar een nummer. TOM: Daarnaast proberen we ook enkele 'serieuzere' thema's in Kramp te krijgen, zoals afscheid of diversiteit, maar tegelijkertijd willen we dat niet te zwaar en informatief behandelen.

Bij Kramp houden we het graag luchtig; je moet al eens kunnen lachen. We denken samen na over het thema, denken aan verhalen uit onze eigen Chirotijd en -omgeving, en proberen de juiste invalshoek te vinden voor bepaalde thema's. Af en toe gebeurt het ook dat Chirogroepen mailen naar kramp chiro.

En da 's wel fijn, want we willen graag zoveel mogelijk verschillende groepen uit heel Vlaanderen aan het woord laten. Bestaat de Krampredactie ook uit experten? Robbe: Ik vind 'Koetjes en Kalfjes' het leukst, de rubriek waarin we een keti- of aspigroep interviewen, maar 'De Specialist' vind ik ook fijn.

Dan kun je lekker BV's gaan interviewen. Joke: Ik doe het liefst van al de 'Test je Daarin kan ik mij echt helemaal laten gaan. Tom: Ik neem meestal het edito voor mijn rekening, en daar amuseer ik me al een paar jaar mee. Maar ik vind het ook wel belangrijk om af en toe nog eens een keti- of aspigroep te gaan interviewen. Chirogroepen zijn zo verschillend!

Jessica: Dat besef van 'dit zijn mijn lezers' vind ik ook altijd heel bijzonder. Als je voor een groep giechelende ketimeisjes zit, dan weet je weer voor wie je schrijft. Moeilijk soms. Maar meestal komt het na een tijdje wel los. Al pech ondervonden met de redactie? Kim Clijsters die we niet kunnen strikken. Tom: En dan vergeten we de ouders nog! Want Kramp komt aan met de post, overdag dus, en wie opent de brievenbus?

Meestal zijn dat de ouders, en ik weet zeker dat zij Kramp dan ook doorbladeren. Robbe: En als al die 20 lezers twee ouders hebben, dan komen we al snel aan het hallucinante getal van 60 lezers. Jessica: Durf nu nog eens beweren dat wij moeten onderdoen voor de Story of de Humo. Zoveel meer fun. Joke: Vooral voor de regio Limburg zoeken we nog een correspondent.

Staat genoteerd! Ze is al zeven jaar leidster bij Chiro 't Scamanderke in Oostnieuwkerke, en zij is de reden dat velen van ons besloten hebben om ook leiding te worden. Ze is er voor de Chirogroepen in nood! Houston, we have a p Vaak begint het met enkele onderhuidse spanningen of kleine frustraties in de leidingsploeg, maar voor je het weet zit je met een zwerend probleem.

Elk probleem is natuurlijk anders en vraagt om een eigen specifieke oplossing. Wij geven je alvast een vijfstappenplan om tot zo'n oplossing te komen. Problemen beginnen vaak heel klein. Probeer altijd oog te hebben voor de hele ploeg zodat je weet wat er gaande is. Als je merkt dat zulke kleine ergernissen blijven smeulen, negeer ze dan niet, maar pak ze meteen aan. Maak het bespreekbaar met de betrokken personen.

Als je er vroeg bij bent, kun je ergernis vaak in de kiem smoren. Chiro is haar leven. Niets is te veel voor haar, als het maar voor de Chiro is: dan maakt ze zelfs een stinkende gft-ton leeg. Als je een probleemsituatie moet oplossen in je ploeg, bereid je dat het beste goed voor.

Zoek om te beginnen een moderator. De moderator is bij voorkeur een neutrale persoon die de kerk in het midden houdt. Is er niemand 'neutraal' in je ploeg, zoek dan iemand extern, zoals een VB, een ouder of iemand van de oud-leiding, maar in ieder geval iemand die ver genoeg van de betrokken partijen staat. Hoewel vele ploegen hun problemen vaak binnenskamers willen houden, kan een externe blik soms essentieel zijn voor de oplossing.

Iedereen moet hun mening kunnen en durven zeggen - op een respectvolle manier, uiteraard. Scheldwoorden en vernederingen horen hier niet thuis. En ook al heb je een externe moderator: spreek op voorhand af dat wat gezegd wordt tussen jullie blijft. Stap 2: De feiten Om een probleem op te lossen, moet je natuurlijk de feiten kennen. Zorg er daarom voor dat alle betrokkenen vrijuit hun versie van het verhaal kunnen vertellen. Je zult merken dat dit vaak twee verschillende verhalen zijn, gekleurd door emoties.

Het is aan de moderator om de feiten samen te vatten en om ze te scheiden van de emoties. Let er ook op dat er geen oude koeien uit de gracht gehaald worden, en dat het gesprek blijft bij het probleem dat hier en nu op tafel ligt.

Stap 3: Begrip opbrengen Dit is de moeilijkste stap in het vijfstappecountryconnectionsqatar.comogramma: begrip opbrengen voor de tegenpartij.

Om tot een goede oplossing te komen, is het belangrijk dat je elkaars reacties begrijpt en een plaats kunt geven. De moderator zorgt ervoor dat iedereen de oorzaken en de gevolgen kent - wat verder gaat dan de feiten kennen.

Op dit moment is het ook belangrijk om te polsen naar hoe iedereen zich voelt boos, teleurgesteld, verdrietig, enz. Als de betrokken partijen elkaar kunnen begrijpen, en zich misschien zelfs kunnen voorstellen hoe het is om in de schoenen van de ander te staan, ligt de weg naar een oplossing open. Stap 4: Wat nu? Als de weg naar de oplossing openligt, rest alleen nog de vraag: welke? Vaak stellen de betrokkenen regelingen voor in hun eigen voordeel, terwijl de oplossing er een zou moeten zijn in ieders voordeel.

Brainstorm daarom goed over mogelijke compromissen, en zoek verschillende alternatieven. Probeer ruim te denken en laat alle opties open. De oplossing hoeft niet de meest voor de hand liggende te zijn. Om nieuwe conflicten te voorkomen, kun je hier het beste meteen bespreken of er ook nieuwe regels moeten komen.

Vraag daarom aan iedereen rond de tafel of ze ermee akkoord gaan. Als iemand nog een opmerking heeft of er zich er toch niet helemaal goed bij voelt, is dit het moment om dat mee te delen. Als dat nodig is, herhaal je gewoon de vorige stap. Het besluit moet gedragen worden door de hele ploeg. Kom nadien ook niet meer op het opgeloste conflict terug. Plan een leuke, groepsbevorderende activiteit snel na de conflictbespreking, zodat jullie weer kunnen werken aan het ploeggevoel en de sfeer in de groep.

In dit vijfstappenplan is elke stap gebaseerd op de vorige. Neem er dan ook de tijd voor, en ga terug naar de vorige stap als je merkt dat het niet lukt. Chirojeugd Vlaanderen trok er deze zomer op uit. Drie weken lang speelden, babbelden, zongen en dansten ze samen met de Kiwoleden en hun leiding.

En ondertussen praatten ze ook nog eens over pech en ongelukken. De steen in het water kent de ellende van de steen in de zon niet. Toen we aan enkele Kiwoleden vroegen of zij veel ervaring hebben met ongelukken viel er een kleine stilte.

Zonder het te beseffen, hadden we een zeer gevoelige snaar geraakt, want een jaar of drie geleden - in januari om precies te zijn - is een bus met Kiwoleden op weg naar het bivak bij een zwaar ongeval betrokken geraakt. Helaas is dit geen alleenstaand geval. Geen wonder dus, dat ze voor elk vertrek met de bus of de auto uitgebreid bidden.

Om ongevallen te voorkomen, krijgen de Kiwogroepen info en tips over hoe je een stevige bus en een betrouwbare chauffeur uitkiest, ook al is het budget beperkt. Dat gebrek aan middelen is vaak het grootste probleem om de veiligheid te garanderen. De eigenaar van een lichaam geeft aandacht aan zijn eigen lichaam. Wat gebeurt er bij een gebroken arm, een bloedneus of andere lichamelijke ongelukjes?

In de auto springen en naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis rijden? Een leider of leidster met verstand van EHBO erbij roepen? Trek je plan, en gebruik je gezond verstand: dat is daar het belangrijkste - en misschien wel het enige - devies. Op bivak geven ze af en toe wel cursussen EHBO, maar dat is geen verplicht onderdeel en ze vinden het ook niet zo belangrijk. Kiwo's kloppen op kamp liever aan bij de plaatselijke parochie voor hulp.

Je weet wat je hebt, maar je weet niet wat er je nog kan gebeuren. De Kiwo's bereiden hun kampverblijf goed voor. Net zoals wij het kampterrein op voorhand gaan bekijken, contacteren zij de plaatselijke parochie om er zeker van te zijn dat de buurt rond de kampplaats veilig is. Bovendien laten ze de plaatselijke politie, het nationaal secretariaat en hun verbond weten waar en wanneer ze op bivak gaan.

Tot uw dienst deze maand: de Dienst Avontuurlijke Activiteiten! A Alright, brandnetels gevonden! Vanavond brandnetelsoep op het menu. B Je ondergaat de pijn met plezier: brandnetelgif werkt bloedzuiverend. C Je smeert er ridderzuring, hondsdraf of kleine weegbree op. A Touw losmaken en oprollen, we hergebruiken ons polypropyleentouw. B Omverduwen die handel!

C Touwtjes doorsnijden. D In brand steken: gezellig, en spectaculair als kampvuur. A Met je tondelzwam. B Eerst wat white spirit erop gieten, en dan een lucifer erbij gooien. C Met je magnesiumsticks - goed om indruk te maken op de leden.

D Geen idee, je medeleiding doet dat meestal. A Kaart en kompas gebruiken, tiens. B Je verdwaalt nooit, handig. C Je bouwt een shelter en bekijkt de situatie bij daglicht.

D Je pakt je smartphone ter hand, dan is het zo gefikst. Wat is je eerste reactie? A Zelf even spalken, met wat rechte takken en schors is dat zo gebeurd.

C bellen en onder een thermisch deken wachten op de ziekenwagen. D Snel op zoek gaan naar een verzekeringsformulier. Tot uw dienst: activiteiten maart Expressieweekend in De Karmel Brugge Ben jij benieuwd hoe jij je bonte avond of kampvuur anders maakt dan alle anderen? Kom naar dit Expressieweekend en sta versteld van je eigen expressiviteit! Of wil je uitpakken met een tocht waar je tien jaar later nog over praat? April-mei Eurocourse Een vijfdaagse cursus voor leiding uit heel Europa.

Dit jaar dicht bij huis: in Nederland. Op Techniekenweekend kom je nog meer te weten! Meestal B Je bent een trotse brokkenpiloot. Met de tips en tricks die je leert op Techniekenweekend maak je je bivak leuker, en nog veilig ook!

Filter Results

Meestal C Je bent een beginnende avonturier. Op Techniekenweekend leer je de kneepjes van het vak! Meestal D Je bent een gezellige huismus. Op Techniekenweekend zul je merken dat er buiten ook veel leuks te beleven valt!

Het Techniekenweekend van de Dienst Avontuurlijke Activiteiten biedt voor elk wat wils. Kom op 23 en 24 maart mee naar De Puytvoet in Sint-Niklaas! Maar bij de Chiro was dat met alle afdelingen samen, en dat geeft meteen een heel andere sfeer. Dan kon je overlopen naar de tenten en zo. En we waren toen ook met keiveel leden, wat het nu extra pijnlijk maakt dat er geen Chirowerking meer is in Beerse.

En dan was er nog het jaar dat we met vier tiptiens waren en echt supertoffe leiding hadden. En ja, dan waren er ook wel zondagen waarop we echt niets deden, behalve wat babbelen en voor de stoof zitten. Dat zou bij de scouts waarschijnlijk niet waar geweest zijn.

Dating spel kopen - Rich man looking for older man & younger woman. I'm laid back and get along with everyone. Looking for an old soul like myself. I'm a woman. My interests include staying up late and taking naps. Find single man in the US with rapport. Looking for sympathy in all the wrong places? Now, try the right place. Men looking for a woman - Women looking for a man. Explore games tagged Dating Sim on countryconnectionsqatar.com Upload your games to countryconnectionsqatar.com to have them show up here. In a world of monsters, maidens and magic, you are the faulty apprentice! A romance visual novel/otome game about spells, adventures, penguins and the greatest magic of . Bestel het via countryconnectionsqatar.com en wij sturen het binnen de twee weken op met de post! e Chiro Liebel uit Erondegem testt sveni bele Hun uit! het spel al eens sen vind je op countryconnectionsqatar.com

Lies: Nee, helemaal niet. Wij zijn met zes thuis, onder wie drie geadopteerde kinderen, en iedereen in Beerse wist gewoon wie wij waren. Wij hadden drie grote broers en zussen, en wij waren gewoon wij. Daar werd vroeger precies helemaal niet zoveel spel van gemaakt als nu. Alsof de kleine dorpjes mee teren op de verzuring van de grote steden. Maar ik woon nu rond Brussel, en misschien kijk je dan wel met andere ogen naar de wereld. Ik heb het er echt eens met een vriend over gehad, en volgens ons is er in de Kempen geen enkele roltrap te vinden.

Ze mogen het mij komen zeggen als het wel zo is, maar ik denk van niet. En plezierig, dat is stand-upcomedian Lies Lefever wel. Dat ze altijd in de Chiro heeft gezeten, helpt natuurlijk. Lies: Ik heb niet altijd in de Chiro gezeten, eigenlijk.Facebook twitter google_plus reddit linkedin
Mazuhn

Moogulmaran

3 Comments

 1. Nikozshura
  Nakree

  It be no point.

  03.03.2020
  |Reply
 2. Dahn
  Mazukazahn

  It agree, very good message

  24.02.2020
  |Reply
 3. Mazusar
  Tygok

  Between us speaking, in my opinion, it is obvious. I recommend to you to look in google.com

  28.02.2020
  |Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *